Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Bliv klogere på leasing her

Klik på spørgsmålene herunder for at læse de mest stillede spørgsmål.

Hvad er flexleasing?

Flexleasing er det populære udtryk for periodevis betaling af forholdsmæssig registreringsafgift på køretøjer. Reglerne i registreringsafgiftsloven L64, blev vedtaget den 18. december 2008 og muliggjorde at leasingvirksomheder fra denne dag kunne indregistrer køretøjer, ved kun at betale den forholdsmæssige registreringsafgift for leasingperioden.

Hvornår kan flexleasing betale sig?

Flexleasing er som hovedregel en god ide, når bilen inklusiv registreringsafgift koster mere end kr. 300.000. En af fordelene ved flexleasing er, at der kun betales registreringsafgift for de måneder du ønsker at benytte køretøjet.

Flexleasing er særligt en fordel:

– Hvis køretøjet kun anvendes en del af året
– Hvis registreringsafgiften på køretøjet forventes at falde
– Hvis køretøjet er nemmere at afsætte brugt – uden dansk registreringsafgift

Hvordan fungerer flexleasing?

Flexleasing fungerer i store træk som almindelig leasing eller traditionel bil finansering. I forhold til traditionel bil finansering har du med flexleasing kun råderet over bilen i den aftalte periode. Når leasingperioden nærmere sig udløb, skal du tage stilling til om du ønsker at forny leasingperioden eller om du ønsker at få en ny bil.

Hvad er fordelene ved flexleasing?

Billig forsikring. Med flexleasing skal forsikringsselskabet ikke forsikre den høje danske registreringsafgift. Samtidig med, at BERG Leasing forhandler kollektive forsikringsaftaler, er leasingtagerne sikret billige forsikringsvilkår, alt sammen med i leasingydelsen.

Mindre værditab. Med flexleasing skal du som leasingtager i mindre grad bekymre dig om værditabet på bilen. Der kommer ikke et værditab på registreringsafgiften, for den er kendt fra starten af aftalen. Bilens værdi er jo allerede nedskrevet ved starten af leasingaftalen og risikoen for yderligere værditab er minimal, når bilen er indkøbt uden den danske registreringsafgift. Bilen kan videresælges på en ny leasingaftale – uden registreringsafgift – eller på det store tyske marked, hvor bilens lave pris i sig selv sætter en begrænsning for yderligere værditab.

Leasing er fleksibelt. Med flexleasing har du som leasingtager alle muligheder åbne. Du kan vælge en kort eller længere leasingperiode, sæsonleasing hvor registreringsafgiften kun betales når du anvender køretøjet. Høj eller lav udbetaling – kort sagt du kan tilpasse leasingaftalen til ethvert behov.

Flexleasing giver en lav udbetaling, sammenlignet med traditionelt køb. Du har fordel af, at køretøjet indregistreres uden registreringsafgift, og derved giver dig en lavere kapitalbinding.

Får jeg førstegangsydelsen igen?

Førstegangsydelsen er normalt omkring 30% af køretøjets metalpris og forholdsmæssige registreringsafgift. Førstegangsydelsen dækker køretøjets værditab, eventuel GPS-tracker, leveringsomkostningerne og tilsvarende udgifter.

Førstegangsydelsen går således til at dække værditabet på køretøjet, og det tilbagebetales ikke når leasingaftalen ophører. Med en leasingaftale betaler du således for køretøjets værditab, allerede ved indgåelse af leasingaftalen.

Kan jeg flexlease en bil jeg selv ejer?

Ja det kan du godt. Men køretøjet skal forinden sælges til os, hvorefter vi kan lave leasingaftalen med dig som leasingtager. Det kaldes “Sale and Lease back”. Ved en Sale and Lease back aftale, køretøjet forinden leasingaftalen, være eksporteret og senere reimporteret.
Kontakt os for at høre mere om Sale and Lease back processen. 

Er leasingydelsen med forsikring?

Som oftest ja! BERG Leasing har tegnet en kollektiv forskringsaftale, hvormed alle leasede biler, som udgangspunkt har både kasko- og ansvarsforsikring.
Fordelene ved en kollektiv forsikringsaftale er:

– Lav månedlig præmie, inkluderet i leasingydelsen
– Ingen omkostninger til forsikringsdeklaration
– Attraktive forsikringsvilkår

Hvad sker der hvis leasingselskabet går konkurs?

Hvis et leasingselskabet går konkurs, vil det formodentligt ikke betyde noget for leasingtagerne. Der vil blive udpeget en advokat som kurator, hvis opgave bliver at videreføre virksomheden, indtil virksomheden kan afvikles. Kurators opgave bliver at sikre, at værdierne ikke går tabt. Det vil for en leasingvirksomhed betyde at de enkelte leasingaftaler vil blive opfyldt og at leasingtagerne vil køre videre til planlagt udløb. Ved ophør af leasingperioden vil du kunne lease en anden bil, eller få en anden leasingvirksomhed til at overtage din eksisterende bil og fortsætte som leasingtager.

Er der binding på en flexleasing aftale?

Som privatperson kan du opsige aftalen efter 11 (elleve) måneder fra aftalens indgåelse, med 1 (en) måneds varsel til udgangen af en måned. Leaser du et køretøj gennem en virksomhed vil aftalens opsigelsesmuligheder fremgå af aftalen og afhænge de forudgående aftaler.

Er der fuldt momsfradrag på en leasingaftale?

Der er ikke fuldt momsfradrag på leasingaftalen, og der er forskel på momsfradraget alt efter om bilen er på hvide eller gule plader.

Når leasingbilen er på hvidplade plader og mere end 36 måneder gamle, kan der fratrækkes 1% af 25% af den fulde registreringsafgift. Hvis den hvidpladede leasingbil er under 36 måneder gammel vil du kunne beregne 2% af 25% af den fulde registreringsafgift. For at få momsfradraget, skal leasingperioden løbe sammenhængende over 6 måneder.

Der kan dog aldrig fratrækkes mere moms end selve momsgrundlaget. Overskydende moms kan anvendes til momsfradrag i udbetalingen.

Ved gulpladebiler der anvendes fuldt ud til erhverv, opnår leasingtager fuldt momsfradrag – det gælder også selve driftsomkostningerne. Ved delvis privat og erhvervskørsel kan der opnås 33% momsfradrag – samtidigt med fuld momsfradrag på driftsudgifterne.

Hæfter jeg for restværdien med flexleasing?

Som udgangspunkt indestår leasingtager, for den aftalte restværdi. Ved udløb af leasingaftalen skal leasingtager anvise en 3. mand som køber af bilen til den aftalte restværdi. Køber må ikke være en privatperson.

Du kan også forlænge kontrakten, og fortsætte med flexleasing til en ny og lavere takst.

Skal jeg betale for skdaer på køretøjet?

Du er som leasingtager dækket af køretøjets kasko- og ansvarsforsikring. Skader på køretøjet der ikke dækkes af forsikringen hæfter leasingtager for. Forsikringsbetingelserne svarer til ganske almindelige kaskoregler.

Hvad sker der når leasingaftalen udløber?

Når din leasingaftale nærmer sig udløb, vil du blive kontaktet af en leasingkonsulent fra BERG Leasing. Du har nu tre forskellige muligheder, bilen kan returneres – såfremt leasingaftalen er lavet uden anvisningspligt – eller du kan anvise en tredjemand som køber, du kan vælge at betale køretøjets fulde registreringsafgift eller du kan vælge at release køretøjet for en ny periode. På baggrund af de forskellige kalkulationer, finder din leasingkonsulent den løsning der passer bedst til dine behov.